نظرسنجی

نظر شما درباره خدمات جدید شرکت چیست؟


آمار سایت

  • بازدید امروز

    103 بازدید
  • بازدید کل

    403725 بازدید

شرکت های همکار

اعلام مصوبات مجمع عمومی سالانه شهر سازان دشت توس در تاریخ 91/10/25

درباره ما
ضمن تقدیر و تشکر از سهامداران محترم شرکت کننده در مجمع اعلام میدارد :

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهر سازان دشت توس در تاریخ 91/10/25 در محل مسجد هجرت با حضور 59% از سهامداران محترم تشکیل و بعد از گزارش هیئت مدیره شرکت و گزارش حسابرسی توسط بازرس قانونی شرکت موارد ذیل مصوب گردید :

1-با عنایت به اینکه حسابرسی انجام شده ، توسط بازرس مطلوب گزارش گردید ، عملکرد مالی سود و زیان شرکت منتهی به 91/6/31 در مجمع تصویب گردید .

2-روزنامه شهر آرا به عنوان روزنامه شرکت شهر سازان دشت توس برای انتشار اطلاعیه و .... در نظر گرفته شد .

3-با عنایت به عدم کاندیدا جهت بازرسی برای حسابرسی مالی منتهی به 92/6/31 برسی و انتخاب به رئیس مجمع عمومی عادی سالانه تفویض گردید .